8 ส.ค. 2558

สร้าง boot UEFI ให้กับ Windows

diskpart
LIST DISK
  เพื่อตรวจสอบ Hard Disk ที่ Mount ปกติจะมีแต่ Disk 0

  SELECT DISK 0
  เพื่อเลือกว่าจะทำงานกับ Hard Disk ลูกนี้

  CREATE PARTITION EFI SIZE=100 OFFSET=1
  เริ่มสร้าง EFI Partition โดยสั่งให้สร้าง Partition เป็น EFI Partition ขนาด 100MB ณ ตำแหน่ง Offset ที่ 1 บน Hard Disk เนื่องจาก Offset ที่ 0 มี UEFI Code ต่างๆอยู่

  FORMAT QUICK FS=FAT32 LABEL="System"
  ให้ Format แบบ "ไวไว" ใช้ File System เป็น FAT32 โดยมีชื่อว่า "System"

  ASSIGN LETTER=R
  ให้ Partition นี้มี Drive Letter เป็น Drive R: เพื่อเอาไว้อ้างอิง แต่มันจะไม่แสดงให้เห็นทั้ง Drive Letter และ Label จบไปเรื่องการสร้าง EFI Partition

  CREATE PARTITION MSR SIZE=128 OFFSET=103424
  ให้สร้าง Microsoft® Reserved Partition ขนาด 128MB ณ ตำแหน่ง Offset ที่ 103424 ซึ่งมาจากค่า 1MB = 1024KB สร้าง EFI Partition ไป 100MB ณ Offset 1 ดังนั้นตัว MSR Partition จึงอยู่ที่ตำแหน่ง 101MB เมื่อคูณเข้ากับ 1024 จึงมีค่าเป็น Offset ที่ 103424...เข้าใจไหม? (คิดว่าคงจะงง?? แต่อธิบายได้ดีที่สุดแค่นี้แหละ)
...ให้ Exit ออกจาก DISKPART แล้วพิมพ์คำสั่ง...
  BCDBOOT C:\WINDOWS /S R: /F UEFI
  เมื่อ Drive C: คือ Drive ที่มี Windows และ Drive R: คือ EFI Partition ที่ได้ Assign Letter ให้ไปใน DISKPART