8 ส.ค. 2558

การติดตั้งค่า outlook 2003

การติดตั้งค่า outlook 2003

วิธีการตั้งค่า Microsoft Outlook 2003


การ setup mail ของแต่ละโปรแกรมจะมีหลักการเหมือนกันทุกโปรแกรม ส่วนที่ต่างกันก็เพียงรูปแบบหน้าตาและเมนูของแต่ละโปรแกรม ตัวอย่างการติดตั้งต่อไปนี้จะใช้ Microsoft Microsoft Outlook 2003


1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 แล้วเลือกเมนู Tools > E-mail Accounts...2. เลือก E-mail เป็น Add a new e-mail account > Next

2. เลือก E-mail เป็น Add a new e-mail account > Next


3. เลือก Server Type เป็น POP3 > Next
4. ทำการตั้งค่า Internet E-mail Settings (POP3)
Screenshot_1.png