22 เม.ย. 2559

แก้ปัญหา NoteBook samsung Boot USB ไม่ได้

ปัญหา SAMSUNG boot usb ไม่ได้ แก้ดังนี้

1.เปิดเครื่องกด F2 เพื่อเข้าสู่ BIOS

2.เลือก Tab ไปที่ เมนู Advance

3.ในหัวข้อ Fast BIOS Mode ให้ทำการเลือกเป็น " Disabled " (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Enabled)

4.ทำการ save และ restart เครื่องใหม่ เครื่องจะเห็น USB Device ทำให้สามารถเชื่อมต่อ Usb External ได้ ตามปกติ

สาเหตุ มาจาก Fast Boot mode ใน Bios ได้ Enable อยู่

วิธีแก้ปัญหา ให้เข้า Bios, Advance, Fast Boot Mode ตั้งค่าเป็น Disable, Save และ Boot เครื่องใหม่

เพื่อให้มองเห็น device ที่ต่อพ่วง ต้องต่อ DVD หรือ Flash Drive ก่อนเปิดเครื่อง


Fast Boot Mode: คืออะไร

mode นี้มีขึ้นเพื่อให้เครื่อง boot ได้เร็ว โดยไม่ไปมองอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่ต่ออยู่กับ USB Port

หากเรา Load Default Bios ค่า Default ของ Fast Boot Mode จะถูกเปิดใช้งาน.