27 ก.ค. 2559

วิธีเช็คเวอร์ชั่นเครื่อง True Super 3 ก่อนซื้อมาใช้งาน


วิธีเช็คเวอร์ชั่นเครื่อง True Super 3 ก่อนซื้อมาใช้งาน
และต้องใช้ Unlock เครื่องให้ใช้กับ SIM อื่นได้ดูได้จาก Serial ของด้านหลังเครื่องเลยครับ 

V0.7 SN: B315

V1.1 SN: SM5B

V1.4 SN: SM61

V1.5 SN: SPR160