24 มิ.ย. 2559

UNLOCK TRUE ALL
SMART_3.5_Touch_Plus_UNLock_V07 Sim1.pacSmart_3.5_Touch_Unlock_Freedom_Sim_V10-V12.pac
True Max 4.0 Unlock tom.pac


ไฟล์ปลดผ่าน Fastboot Mode น่ะครับ รุ้นที่ใช้ได้ True Smart MAX 4.0, True Smart Max 4.0 Plus,True Smart Touch 3.5 v12, True Smart Touch 3.5 Plus v7