20 มิ.ย. 2559

โปรแกรม ทำ boot 3 Windows ใน 1 USB


โปรแกรม ทำ boot 3 Windows ใน 1 USBวิธีการทำอย่างละเอียดครับ
Credit: IT-KAK-KAK