22 พ.ค. 2559

คู่มือการใช้ Cakewalk Pro Audio

ตัวนี้ใช้สำหรับแก้ไฟล์ มิดี้ ที่เล่นกับ sonar แล้วมันเด้งน่ะครับ