9 เม.ย. 2559

การเช็ค True Super 1 ว่าเป็นเครื่อง unlock sim หรือไม่


เครื่อง True Super I ไม่ว่าจะซื้อจาก ช๊อป หรือ 7-11 หรือได้รับการแลก เครื่องเก่า 2G เป็นเครื่องรุ่นนี้
จะมี วิธีสังเกต ว่าเครื่องตัวนี้ ใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายหรือไม่ โดยไม่ต้องดู IMEI
โดยการดู สติกเกอร์หลังเครื่อง จะมี เขียนไว้ ตามเวอร์ชั่น เฟิร์มแวร์ที่อัพลงเครื่องดังนี้
-
L20AR ถ้าลงท้ายด้วย ตัวอักษร A จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ล็อคซิม ใส่ได้ทุกเครือข่าย
-L20BR
-L20CR
-L20HR หรือ อื่นๆ จะไม่สามารถใส่ซิมเครือข่ายอื่นๆ ได้ ยกเว้น ของ True เท่านั้น
วิธีปลดล็อค ยังไม่มีวิธีการ ปลดด้วย รหัสล็อคไม่ได้
แต่จะสามารถปลด ด้วยวิธีการ อัพเฟิร์มแวร์ใหม่ ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ล็อคได้

เครดิต PANTIP.COM