28 มี.ค. 2559

ROM True Smart Speedy 4G 4.0 version 5.1

Official Firmware True Smart Speedy 4G 4.0 version 5.1 
free download 

ลองแล้ว ไม่ผ่าน  ปิดโหลด