10 ก.พ. 2559

โปรแกรมปั้มหัวใจ Cookie Run 4.1.0

รหัสดาวน์โหลดไฟล์  :
 88+19 =
78-45 =
85*2 =

เอาคำตอบมาเรียงกันจากบนลงล่างแล้วเอาใส่