14 ม.ค. 2559

Kon-Boot 2.5 คือโปรแกรมที่ใช้บายพาส หน้าต่าง Login

Kon-Boot 2.5 คือโปรแกรมที่ใช้บายพาส หน้าต่าง Login ของ Windows ที่มีการตั้งรหัสผ่านไว้


Kon-Boot support OS:
  • Microsoft Windows XP 32Bit/64Bit (all versions since SP2)
  • Microsoft Windows Server 2003 32Bit/64Bit (all versions)
  • Microsoft Windows Server 2008 32Bit/64Bit (all versions)
  • Microsoft Windows Vista 32Bit/64Bit (all versions)
  • Microsoft Windows 7 32Bit/64Bit (all versions including EFI)
  • Microsoft Windows 8 and 8.1 32Bit/64Bit (all versions including EFI, local and online authorization)
  • Microsoft Windows 10 32Bit/64Bit (all versions including EFI, local authorization only + possiblity to add local administrator account automatically (USB only))
ในที่นี้จะสอนวิธีใช้ติดตั้งโปรแกรมลง USB Stick
How to use: 

  • เข้าไปที่ Folder “kon-bootUSB” เปิดไฟล์ usb_install_RUNASADMIN.bat แล้วกด OK
  • ทำการ Restart เครื่อง แล้วไปตั้งค่า Bios ให้รันผ่าน USB