30 ต.ค. 2558

การเข้า Safe Mod Windows 10 จากตัว Windows

1.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแล

2.เมื่ออยู่บนหน้าจอเดสก์ทอปให้กดปุ่ม Windows + R พร้อมกันบนแป้นพิมพ์

3.จะมีการเปิดคำสั่งเรียกใช้ให้พิมพ์ msconfig กด Enter4.จากกล่องการกำหนดค่าระบบให้ไปที่แท็บบูต 

5.ในส่วนตัวเลือก Boot option ให้เลือกตามภาพ 


6. จากนั้น OK  แล้วรีเครื่อง