19 ส.ค. 2558

ปุ่ม Boot Menu ของคอมPC   

         
                 Bios                 Boot
====================
ASUS          Del                  F8
ASROCK      Del,F2             F11
Acer(PC)      Del                 F12
Biostar        Del                  F12
ECS            Del                  F11
Gigabyte      F2                  F12
HP*            F1                ESC       (บอร์ด ASUS)

HP*            F10               F9          (บอร์ด Microstar(amd)บอร์ด HPเองก็เหมือนกัน)
Intel           F2                 F10,F6        (บอร์ดอินเทล Intel atom , Intel 3420GPLC)
IBM            F1                   F12

===============================


NB                  Bios                 Boot
====================
Acer            F2                   F12 (ต้องเข้าไปเปิดเมนูบูทในบออสก่อน)
ASUS           F2                      Esc
Compaq       F10                   F9
DELL           F2                      F12
Gigabyte      F2                     F12
HP              F10                    F9
Lenovo        F2                     F12
MSI            Del                     F11
Samsung     F2                   Esc  (ต้องกดเร็วๆ กดให้ทัน อิอิ)
Sony           F2                     F11
Toshiba       F2                     F12