13 ก.ค. 2558

วิธีใช้โปรแกรม SNF Generetor 2015

                            วิธีใช้โปรแกรม SNF Generetor 2015
วิธีใช้โปรแกรม SNF Generetor 2015 เป็นการนำเพลง แบบ VCD MPG AVI แปลงเป็นไฟล์ .SNF เพื่อนำไปเปิดในโปรแกรม eXtreme Karaoke

BY Mr.TKKCOMPUTER