12 ก.ค. 2558

ทำ Multi Boot USB Flash + Setup Win7โดยใช้โปรแกรม grub4dos บูตไฟล์ ISO

ทำMulti Boot USB Flash DRIVE โดยใช้โปรแกรม grub4dos บูตไฟล์ ISO
ดาวโหลดที่นี้=> www.4shared.com/get/mgeoyNbL/MiniTool_Partition_Wizard_Prof.html?sop=trueทำการ Format Flash Drive ก่อนครับ คลิก ลบ Partition ที่ Flash Drive แล้วคลิก ที่ Delete จากนั้กคลิก Create
Create As : Primary
Files System : NTFS
ตั้งค่าตามนี้แล้ว คลิก OK เลย

คลิกขวาที่ Disk 2 เลือก Rebuild MBR
เสร็จแล้ว คลิกขวาที่ไดว์ G: เลือก Modify => Set Active 
แล้ว คลิก Apply ครับ และ Yes ครับ แล้วปิดโปรแกรม

ดาวโหลดไฟล์ที่ต้องใช้ครับ คือโปรแกรม Grup4Dos 
ดาวโหลดที่นี้เลย=>http://www.hiren.info/download/dos-files/grub4dos.zip
โหลดมาแล้วแตกไฟล์แล้วเข้าไปที่ Folder เลือกไฟล์ grubinst_gui คลิก ขวา run Administator 


คลิกที่ Disk แล้วเลือก (hd1)[3812M] อันนี้แล้วแต่ความจุของ FlashDrive ในที่นี้ FlashDrive ขนาด 4 GB  ในการทำขันตอนนี้

ไม่ควรเสียบฮาร์ดดิส External  ควรจะมีแต่ FlashDrive ที่เราจะทำ เท่านั้นที่ เสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ครับ 
Part list คลิก Refresh แล้วเลือก Whole disk (MBR)  คลิก Install  เสร็จแล้ว คลิก Quit


จะขึ้นดังรูปและกด Enter เป็นการเตรียม FlashDriver ให่พร้อมใช้งาน

ดาวโหลดโฟล์ http://www.4shared.com/rar/doMvNjAvce/Copy_to_FlashDrive.html แล้ว Copy Files 3 ลงใน Flash Drive

ที่นี้เราสามารถ เอาไฟล์ ISO  มาใส่ใน Flash Drive  แล้ว แก้ไฟล์ Menu.lst ให้ตรงกันตัวอย่าง

default 0
timeout 30
root=(hd0,0)
color normal highligt helptext headding
splashimage=(hd0,0)/singing.xpm.gz
foreground=000000
background=bf0303
title Acronis True Image Home 2012 \n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /Acronis.iso
map /Acronis.iso (0xfa)
map --hook
root (0xfa)
chainloader (0xfa)
boot
title Windows 8PE \n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /WIN8PESE.ISO
map /WIN8PESE.ISO (0xfa)
map --hook
root (0xfa)
chainloader (0xfa)
boot
title KKDMultitool Win8PE \n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /KKDMultitoolV8.ISO
map /KKDMultitoolV8.ISO (0xfa)
map --hook
root (0xfa)
chainloader (0xfa)
boot
title Install Windows 8 \n
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
map () (hd0)
map (hd0) ()
map --rehook
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
chainloader /bootmgr
title Restart System
reboot
Copy Files ISO สำหรับ boot Files ISO หลายตัวได้ครับ แล้วยังมี สามารถลง Windows จาก flash Driver ได้ด้วยการ Copy ไพล์ในแผ่นวินโดว์ มาใส่ได้เลยครับ มัน Boot จาก ไฟล์ bootmgr ในแผ่นวิน 7 , 8, 8.1 มีไฟล์ ใช้ได้เหมือนกัน


 Cedit คุณ Petch