1 ก.ค. 2558

โปรแกรม Hack WIFI (ใช้ได้บาง Router)

"WPS-PIN Ver.0.4"


JumpstarWPS
วิธีใช้งาน1.โปรแกรมตัวนี้เท่าที่ผมลองมา ใช้ hack รหัสผ่านได้ ส่วนใหญ่จะเป็น Router ที่รองรับ WPS 
2.เครื่องท่านต้องเป็น Notebook ที่มีระบบ wireless ในตัวซึงน่าจะมีกันทุกเครื่องอยู่
3.ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ PC ก็ต้องมี Card Wireless  รุ่นไหนก็ได้ ส่วนผมใช้  TP-Link
4.ดูวีดีโอการทำได้เลยครับ