13 ก.ค. 2558

การใช้โปรแกรม 7-Zip SFX Maker


การใช้โปรแกรม 7-Zip SFX Maker

เป็นโปรแกรมอัดไฟล์ ที่เราต้องการให้เป็นอันเดียวกัน แล้วอัดออกมาเป็น .exe เพื่อเอาไปเปิดใช้งานได้เลย

BY Mr.TKKCOMPUTER