26 มิ.ย. 2558

โปรแกรมตั้งค่าแฟรชไดร์ฟให้อ่านอย่างเดียว



รายละเอียดโปรแกรม:
       โปรแกรมนี้จะสามารถใช้ได้กับแฟรชไดร์ฟที่มีระบบเป็นNTFS ดังนั้นโปรแกรมจึงมีฟังชั่นในการฟอร์แมตแฟรชไดร์ฟให้เป็นระบบNTFS และยังสามารถเปลี่ยนแฟรชไดร์ฟที่จากเป็นระบบFAT32 ให้เป็นระบบ NTFSโปรแกรมนี้จะทำให้แฟรชไดร์ฟอ่านได้อย่างเดียวสามารถตั้งค่าได้จากฟังชั่นที่3 และสามารถคืนการตั้งค่าได้จากฟังชั่นที่4

การใช้งาน :
ควรเปิดโปรแกรมภายในMicrosoft Windows 7 เท่านั้นแต่สามารถนำแฟรชไดร์ฟไปใช้งานได้กับทุก Windows



DOS : เครื่องมือในการตั้งค่าไม่ควรลบ
PartitionWizard : ใช้เป็นเครื่องมือในการฟอร์แมตและเปลี่ยนระบบ
Edit System Format : ใช้ในการฟอร์แมตถ้าไม่สามารถฟอร์แมตแฟรชไดร์ฟได้ในแบบธรรมดา
USB Read Only : ใช้ตั้งค่าแฟรชไดร์ฟให้อ่านอย่างเดียว

เมื่อมีปัญหาฟอร์แมตไม่ได้ควรที่จะใช้โปรแกรม Edit System Format เพราะเป็นโปรแกรมช่วยในการฟอร์แมตคืนค่าจากไวรัสได้

มีปัญหาเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนระบบจาก FAT32 เป็น NTFS ได้ :
เกิดได้จาก 2 อย่างคือ 1.มีการใช้งานข้อมูลในแฟรชไดร์ฟอยู่
                                2.ข้อมูลในแฟรชไดร์ฟมีมากเกิน
ควรทำการแก้ไขที่กล่าวข้างต้นก่อนถ้าไม่ได้คงต้องจำใจฟอแมตครับ
อย่าลืมตั้งให้แฟรชไดร์ฟเป็น NTFS ก่อนตั้งน่ะครับ

V.3 มาแล้วครับ เพิ่มการบล็อกการลบ

Pass : hacker@ek@