19 มิ.ย. 2559

ลายวงจร Iphone5 5s อาจมีคนต้องใช้ใครมีแล้วผ่านครับ
iPhone-5_N41_schematics


iphone5s_schematic2.pdf